Kim jestem

S erdecznie witam na mojej stronie internetowej.
M iło mi, że zechcieliście Państwo tutaj zajrzeć i dowiedzieć się kim jestem i dlaczego robię to, co robię.
G łęboko wierzę w to, że to właśnie język pozwala nam być i istnieć. To on wyznacza granice naszego świata. Pomoc w odkrywaniu tego świata innym ludziom to podróż, która trwa u mnie już kilkanaście lat. Praca z drugim człowiekiem, z jego problemami, chorobami nie jest łatwa. Daje ogromną radość. Zawsze jest inna. Zawsze jest ciekawa.
D laczego pracuję z ludźmi? Dlaczego jestem neurologopedą?
O d najmłodszych lat fascynowały mnie słowa, skąd pochodzą, jak tworzą się w umysłach. Odpowiedzi szukałam w książkach. Za tym pragnieniem wiedzy podążyłam i wybrałam kierunek studiów, który mówił o języku.
M oje doświadczenia terapeutyczne pokazały mi, że to był najlepszy wybór. Skuteczna terapia nie istnieje bez wiedzy o języku. A ta wiedza to gramatyka opisowa, składnia, fleksja. Ona poprowadziła mnie dalej. Jeszcze na czwartym roku studiów zaczęłam studiować logopedię, a następnie wybrałam jako specjalizację neurologopedię.
M oja praca jest moją pasją. Mam szczęście, bo mogę w życiu robić to, co kocham. Nauczyłam wielu ludzi mówić, myśleć pozytywnie, dzięki temu otworzyły się przed nimi perspektywy nowego życia. To mój największy zawodowy sukces.
Z apraszam do mojego gabinetu wszystkich Państwa, którzy mają świadomość tego, że dzisiaj prawidłowa komunikacja i płynna wymowa decydują o jakości życia.

Bogusława Kwiecińska