Moja zdobyta wiedza

Na przestrzeni ostatnich lat badania nad usprawnianiem mowy ludzkiej przybrały niespotykany dotąd rozwój. Na całym świecie obserwujemy prawdziwą eksplozję nowych programów i metod terapeutycznych. Z reguły bazują one na połączeniu interdyscyplinarnych wątków z różnych dziedzin naukowych. Aktualnie nowoczesna logopedia odchodzi od tradycyjnego, wąskiego spektrum działania na rzecz szerokiej współpracy w ramach innych specjalności takich jak: psychiatria, psychologia, medycyna, pedagogika, czy rehabilitacja. Mając tego świadomość staram się zdobywać najbardziej aktualną wiedzę i w swojej pracy wykorzystywać najnowsze trendy terapeutyczne, dopasowywując je do potrzeb swoich pacjentów. Mój udział w każdym szkoleniu traktuję jako szansę na profesjonalną pomoc każdemu, kto jej wymaga.

Doświadczenie zawodowe

 • Swoją pracę na stanowisku neurologopedy rozpoczęłam w Fundacji na Rzecz Profilaktyki i Rehabilitacji Dzieci z Wadami Postawy i Uszkodzeniami Narządów Ruchu w Oleśnicy w 2005 roku, gdzie zatrudniona jestem do dnia dzisiejszego.
 • Od 2006 roku pracuję na stanowisku neurologopedy w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy w zespole wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Od 2007 roku prowadzę wykłady w Szkole Rodzenia Szpitala Powiatowego w Oleśnicy.
 • Moim miejscem pracy była Fundacja Promyk Słońca we Wrocławiu.
 • Jako wykładowca na Akademii Medycznej we Wrocławiu prowadziłam zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych: Logopedia kliniczna.
 • Jako konsultant merytoryczny w Wydawnictwie Literatura – seria wydawnicza książek logopedycznych.
 • Pracowałam także z dziećmi i młodzieżą w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum.

Uprawnienia do wykonywania zawodu i uzyskane certyfikaty zawodowe:

 • Filologia polska (dwie specjalizacje: nauczycielska i edytorska), studia stacjonarne, Uniwersytet Wrocławski, 2004
 • Logopedia, studia podyplomowe, Uniwersytet Wrocławski, 2004
 • Neurologopedia, studia podyplomowe, Uniwersytet Wrocławski, 2006
 • Certyfikowany Terapeuta Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka, studia podyplomowe, DSW, 2007
 • Członek Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (w latach 2007 – 2010 — Przewodnicząca DOPTL)
 • Certyfikat Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, 2005
 • Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej, 2009
 • Certyfikowany Terapeuta Metody Miofunkcjonalnej, 2016
 • Certyfikowany Terapeuta Metody Kinezjotaping w logopedii, 2016
 • Certyfikowany Terapeuta Terapii Ręki i Zaburzeń Motoryki Małej, I i II stopnia, 2017

Kolejne szkolenia, które pozwoliły mi na dalszy rozwój w zawodzie:

warsztaty:

 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza - terapia - masaż, 2017
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych, Metoda Krakowska, 2017
 • Terapia Neurobiologiczna dla początkujących, Metoda Krakowska, 2016
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, Metoda Krakowska, 2016
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych — usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu, Metoda Krakowska, 2016
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją), Metoda Krakowska, 2016
 • MFT 9-99 sTArs - Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99, 2016
 • Wykorzystanie elementów metody werbo - tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej, 2016
 • Kinezjotaping w logopedii, 2016
 • Warsztaty kulinarne Matka Smakoterapia (dieta eliminacyjna), 2016
 • Dzieci z zaburzeniami słuchu — podróż do integracji społecznej, 2014
 • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, (I, II, III stopień), 2014
 • Bezpieczny Maluch (pierwsza pomoc), 2014
 • Dziecko z autystycznego spektrum, 2013
 • Edukacja przez ruch–wybrane elementy systemu, 2014
 • Wiemy, możemy, pomożemy-aspekty surdologopedyczne. Terapia słuchu i mowy dzieci niedosłyszących w wieku 4-6 lat, 2012
 • Wczesna nauka czytania jako stymulacja rozwoju dziecka, 2009
 • Wspomaganie rozwoju mowy u dziecka z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 roku życia z wykorzystaniem elementów metody werbo - tonalnej, 2008
 • Terapia integracji sensorycznej, szkolenie I i II stopnia, 2009
 • Oblicza autyzmu. aspekty diagnozy i terapii dzieci i młodzieży o profilu autystycznym, 2008
 • Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, 2007
 • Jak radzić sobie z agresją występującą w szkole, 2005
 • Emisja głosu i higieny głosowej, 2004
 • Problemy głosu i wymowy dla logopedów, 2003

konferencje ogólnopolskie i międzynarodowe:

 • Diagnostyka, terapia i wsparcie edukacyjne dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, 2014
 • Implant czy aparat? Droga do lepszego funkcjonowania osób z wadą słuchu, 2009
 • Kiedy mózg pracuje inaczej–postrzeganie, ruch, emocje, komunikacja, 2008
 • Zespół Downa–postępy w leczeniu, rehabilitacji i edukacji, 2008
 • Otworzyć świat–metody diagnostyki i terapii zaburzeń okresu dzieciństwa i dojrzewania, 2007
 • Anatomiczno-fizjologiczne uwarunkowania pracy nad kształtowaniem mowy dziecka, 2006
 • Diagnoza i terapia afazji, 2005
 • Zaburzenia mowy a poznawcze i komunikacyjne możliwości człowieka, 2005
 • Rehabilitacja osób po całkowitym usunięciu krtani, 2005
 • Wczesna interwencja logopedyczna, 2004
 • Socjologiczne, psychologiczne i informatyczne aspekty komunikacji językowej, 2004
 • Kształtowanie mowy dziecka niesłyszącego. Nauka rozumienia i języka, 2003
 • Logopedia – teoria i praktyka, 2003
 • Uszkodzenia mózgu a zaburzenia mowy. Problemy afazji, 2003
 • Wybrane problemy diagnozy i terapii niepłynności mówienia, 2002

Kolejne szkolenia i warsztaty, których byłam organizatorem, współorganizatorem lub prelegentką:

 • "Mamo! Tato! Wy tez jesteście moimi terapeutami mowy", Oleśnica (warsztaty dla rodziców dotyczące Metody Miofunkcjonalnej), 2017
 • "Metoda Krakowska. Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania ze zrozumieniem", Oleśnica (warsztaty dla rodziców), 2017
 • III Forum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Kompleksowe wsparcie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, Oleśnica, 2015
 • II Forum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Zrozumieć autyzm, Oleśnica, 2013
 • I Forum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Oleśnica, 2009
 • Rozwój mowy i wady wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym (wykład dla rodziców), 2015
 • Elementy metody SI w terapii logopedycznej (szkolenie dla DOPTL), 2010
 • Prawidłowy rozwój mowy dziecka (szkolenie dla rodziców), Oleśnica, 2009